Struktura firmy

Arkadiusz Łoziński

mgr inż. budownictwa lądowego

absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od 1973 roku

uprawnienia budowlane nr St-170/78

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr ewidencyjny - MAZ/BO/0166/01

rzeczoznawca budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych pod pozycją 243/98/R

1998-2004 współzałożyciel i udziałowiec BWL-Projekt Sp. z o.o. (Błażeczek Wyżykowski Łoziński)

1992-1996 pracownik SAP-Projekt Sp. z o.o. w Warszawie

1979-1991 pracownik BPBB Miastoprojekt Budopol

1974-1979 pracownik Miejskiego Biura Projektów Warcent w Warszawie

1973 pracownik Metroprojektu


Bogusław Wyżykowski

mgr inż. budownictwa lądowego

absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej od 1980 roku

uprawnienia budowlane nr St-713/88

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nr ewidencyjny - MAZ/BO/0167/01

1998-2004 współzałożyciel i udziałowiec BWL-Projekt Sp. z o.o. (Błażeczek Wyżykowski Łoziński)

1997-2004 KBBW (Polska) / jednoosobowa działalność (Wiedeń, Austria)

1990-1997 w biurze Fritsch Chiari & Partner (Wiedeń, Austria)

1991 na budowie mostu Chang-Shu-Li Taiwan (w firmie FCP, Wiedeń)

1980-1990 asystent i projektant w BPBB Miastoprojekt Budopol Warszawa, ul. Królewska 27

1987-1988 na budowie Kompleksu Hotelowego Intourist, Kijów, Ukraina (w firmie Budimex)

1984 na budowie Centrum Onkologii w Warszawie (w firmie Budopol Warszawa)

Zespół
 • Barbara Chełkowska
 • Fabiola Kania
 • Dominika Rawińska
 • Cezary Delążek
 • Michał Kamiński
 • Artur Kowalczyk
 • Jakub Krupa
 • Tobiasz Nowak
 • Janusz Wdowiak
 • Maciej Wyżykowski
 • Piotr Ziółkowski
 • Rafał Pająk
 • Dominik Kapelka
 • Paweł Olędzki
 • Emil Bartold
 • Michał Fabisiak
 • Jan Kraczowski
 • Stanisław Gaweł
 • Maciej Łuczak

Galeria
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb