Wyróżnienia

ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA

ARBO Projekt otrzymało w 2013 r. pierwszą nagrodę w kategorii Biura Architektoniczne i Projektowe.
Nagroda została przyznana decyzją kapituły i organizatorów konkursu Orły Polskiego Budownictwa 2013 pod honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Konkurs był realizowany w ramach narodowego Programu Promocji POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2020.
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb