SkyTower
Typ obiektu: Wysokie

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Wrocław
Powierzchnia: 300 000 m2
Architekt: Boguszewski i Gafos Sp. z o.o.
Inwestor: Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o.
Wykonawca: faza projektowa
Rok: 2006
Projektant: Arkadiusz Łoziński
Kierownik projektu: A. Łoziński / J. Krupa
Weryfikator: Bogusław Wyżykowski
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: projekt nr
projekt koncepcyjny, niezrealizowany w tej wersji
kompleks mieszkaniowo-usługowy we Wrocławiu
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb