Lofty Grochowska
Typ obiektu: Rewitalizacje

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 6 000 m2
Architekt: KONKRET Kluk Puścikowski Zmarzłowski
Inwestor: AIG Lincoln Sp. z o.o.
Wykonawca: -
Rok: 2011
Projektant: Mariusz Nowik
Kierownik projektu: A. Łoziński / J. Krupa
Weryfikator: Arkadiusz Łoziński
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: projekt nr 204/2011
projekt budowlany zamienny
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb