Grójecka 194
Typ obiektu: Mieszkalne

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 100 000 m2
Architekt: Spychała i Partnerzy Sp. z o.o.
Inwestor: Triton S.A.
Wykonawca: -
Rok: 2006
Projektant: Mariusz Pikus
Kierownik projektu: Mariusz Sekunda
Weryfikator: Bogusław Wyżykowski
Zespół: Mariusz Nowik
Opis: projekt nr 122/2006
projekt wykonawczy
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb