Wincentego
Typ obiektu: Mieszkalne

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 3 800 m2
Architekt: Marta Kopańska
Inwestor: Dolcan
Wykonawca: -
Rok: 2006
Projektant: Bogusław Wyżykowski
Kierownik projektu: A. Łoziński / J. Krupa
Weryfikator: A. Łoziński / J. Krupa
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: projekt nr 119/2006
projekt wykonawczy
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb