Hotel Marriott International
Typ obiektu: Hotelowe

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 16 000 m2
Architekt: APA Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Inwestor: Port Hotel Sp. z o.o.
Wykonawca: Warbud SA
Rok: 2001
Projektant: A. Łoziński / J. Krupa
Kierownik projektu: A. Łoziński / J. Krupa
Weryfikator: A. Łoziński / J. Krupa
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: projekt wykonawczy w ramach BWL-Projekt Sp. z o.o. (Błażeczek Wyżykowski Łoziński)
projektant: Arkadiusz Łoziński
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb