Hotel ETAP & IBIS
Typ obiektu: Hotelowe

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 16 300 m2
Architekt: AGK Architekci AW sp. z o.o.
Inwestor: Orbis S.A.
Wykonawca: Warbud SA
Rok: 2011
Projektant: Bogusław Wyżykowski
Kierownik projektu: Norbert Kołacz
Weryfikator: Michał Fąfara
Zespół: M. Foryszewska / J. Juchniewicz
Opis: Zakres prac: projekt wykonawczy części nadziemnej.
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb