Hampton by Hilton
Typ obiektu: Hotelowe

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 13 700 m2
Architekt: Ernst Hoffman / Piotr Bujnowski
Inwestor: MRD Real Estate Sp. z o.o.
Wykonawca: Budner S.A.
Rok: 2012
Projektant: Arkadiusz Łoziński
Kierownik projektu: Jarosław Bernat
Weryfikator: Arnold Prasalski
Zespół: Marcin Kobyliński, Krzysztof Sabała, Maciej Wyżykowski
Opis: Hotel Hampton by Hilton usytuowany w centrum Warszawy przy ul. Wspólnej 72. Zakres prac: projekt budowlany i projekt wykonawczy z udziałem firmy Roadworks z Wiednia.
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb