Hotel Intourist/President Kiev
Typ obiektu: Hotelowe

Szczegóły projektu
Kraj: Ukraina
Miasto: Kijów
Powierzchnia: 90 000 m2
Architekt: Nabok
Inwestor: AIG Lincoln Sp. z o.o.
Wykonawca: Budimex/Budopol Kraków
Rok: 1985
Projektant: Bogusław Wyżykowski
Kierownik projektu: A. Łoziński / J. Krupa
Weryfikator: A. Łoziński / J. Krupa
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: kompleks hotelowy w Kijowie (hotel, garaż podziemny, kino-teatr, restauracje, administracja)
zbudowany jako Intourist, obecnie President
projekt wykonany w ramach biura Miastoprojekt Budopol Warszawa, ul. Królewska 27
Arkadiusz Łoziński i Bogusław Wyżykowski współprojektanci konstrukcji wraz z nadzorem autorskim
podziękowanie za współpracę dla Pana Adama Stawiarskiego
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb