FORUM RADUNIA
Typ obiektu: Handlowo - usługowe

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Gdańsk
Powierzchnia: m2
Architekt: SUD Architekt Polska Sp. z o.o.
Inwestor: AIG Lincoln Sp. z o.o.
Wykonawca: -
Rok: 2012
Projektant: M. Fąfara / P. Ziółkowski / R. Fabisiak
Kierownik projektu: Marta Foryszewska
Weryfikator: Jakub Krupa
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: Zakres prac: projekt budowlany, przetargowy i wykonawczy.
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb