Galeria Słoneczna
Typ obiektu: Handlowo - usługowe

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Radom
Powierzchnia: 110 000 m2
Architekt: APA Wojciechowski Sp. z o.o.
Inwestor: AIG Lincoln Sp. z o.o.
Wykonawca: Porr Polska SA
Rok: 2008
Projektant: Mariusz Pikus
Kierownik projektu: Mariusz Pikus
Weryfikator: Arkadiusz Łoziński
Zespół: Kamil Maszkowski
Opis: Zakres prac: projekt budowlany zamienny, przetargowy i wykonawczy.
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb