Konstancja faza V
Typ obiektu: Osiedla domów jednorodzinnych

Szczegóły projektu
Kraj: Polska
Miasto: Warszawa
Powierzchnia: 25 000 m2
Architekt: DIP - Biuro Projektów
Inwestor: Globe Trade Center S.A.
Wykonawca: Wojdyła Budownictwo
Rok: 2007
Projektant: Bogusław Wyżykowski
Kierownik projektu: Mariusz Nowik
Weryfikator: Arkadiusz Łoziński
Zespół: A. Łoziński / J. Krupa
Opis: projekt nr 109/2007
współpraca z firmą Niras Polska
identyfikacja wizualna - studio bakalie ::::: projekt graficzny i realizacja - primeweb